w

Smakprov.se | På bokens sida

Pengarnas frihet : om finanskrisens politiska ekonomi

av Wolfgang Schmidt, Elmar Altvater, Heiner Flassbeck, Frédéric Lordon, utgiven av: Bokförlaget Daidalos

Handling

Avregleringar och liberaliseringar skulle frigöra kapitalets skapande kraft. Istället sveper den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet fram över världen. Euforin över de fria marknadskrafternas självreglerande förmåga har lagt sig, men vad är det som händer?
Pengarnas frihet innehåller texter som visar att finanskrisen varken handlar om en ren penningkris eller ett moraliskt misslyckande, utan om en djupgående kris för kapitalismen.

Kommentarer