Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 56

Handbok i akuttandvård

Handbok i akuttandvård ger vägledning vid de vanligaste tillstånden inom akuttandvården. Boken inleds med ett schema med konsultationsorsaker och förslag på diagnoser. Därefter redovisas de...

Att sätta betyg : en berättelse från ett...

Hur kan man få till en likvärdig bedömning och betygsättning mot nationella krav som ska gälla alla och samtidigt organisera för en undervisning som möter alla elever där de är, utifrån...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Helena Wallberg,

Personlighetssyndrom : kliniska riktlinjer för...

Personer med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De uppvisar mellanmänskliga problem liksom lidande och svårigheter att klara vardagens utmaningar. De blir ofta en...

Meningen med våld

Våld i alla dess former påverkar samhället med sin brutalitet och sin meningslöshet, oavsett om det sker på gatan eller inom familjen. För att motverka och stoppa våldet är det...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Per Isdal,

Fyrtio minuter, hundratals beslut : handbok för...

Pedagogyrket är fyllt av utmaningar och möjligheter – och hundratals beslut före, under och efter varje fyrtiominuterspass. Det är beslut om hur du hälsar, möblerar och inleder, var du...

Läs ett smakprov här

Förlag: Gothia Fortbildning AB

Utgivningsår: 2017

Författare: John Steinberg,

Trygg inskolning : grunden för en givande...

Inskolningen lägger grunden för att varje barn ska få en trygg, rolig och lärorik förskoletid. Alla delar; planeringen, genomförandet och efterarbetet är lika viktiga för att inskolningen...

Audit & Dudit : identifiera problem med...

Formulären AUDIT och DUDIT är evidensbaserade och lättillgängliga verktyg som identifierar problematiskt alkohol- och drogbruk och ger ett bra underlag för dialog mellan behandlare och...

Två världar möts : att leva med Aspergers...

”Tänk att få skriva en hel bok om att ha asperger. Tänk om man kunde få en massa människor att förstå, och lära sig lite mer om hur det är att ha en dold funktionsnedsättning.” ...

Möta människor med rättshaveristiskt beteende...

Människor med ett rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin omvärld. De kan i sin kamp för upprättelse göra tillvaron närmast outhärdlig för...

Sårbehandling : katalog över sårprodukter 2017...

Sårbehandling 2017/2018 är en unik sammanställning av produkter och hjälpmedel för sårbehandling på den svenska marknaden. I boken förtecknas såväl ”vardags-sårprodukter” som...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 56