Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 69 70

Beteendeproblem i förskolan : Om lågaffektivt...

Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår från...

Skolans värdegrund 2.0

I Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för det etiska arbetet i skolan. På grund av sin inneboende stelhet...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2017

Författare: David O. Kronlid,

Användbar evidens : om följsamhet och...

Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och...

HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande

Heteronormen, cisnormen och mononormen varför bör vi känna till dem? Hur kan behandlare skapa ett samtalsklimat där klienterna kan känna sig trygga? Vilken kunskap om hbtq+-personers...

Oro : Att leva med tillvarons ovisshet

Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. Men den kan också försvåra dina möjligheter att leva fullt ut. För en del är varningslampan alltid tänd och livet blir en...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2017

Författare: Anna Kåver,

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare

Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, samt ger en fördjupad inblick i det som idag utgör det svenska skolsystemet. I denna...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademiska

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Utmaningsmodellen : ge dina elever rätt...

För att lära dig något på djupet, måste du vara beredd på att våga ta risker, vingla, göra fel och pröva nytt. Du måste våga dig ner i lärandegropen och kämpa dig upp på den andra...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademiska

Utgivningsår: 2017

Författare: James Nottingham,

Mindset : du blir vad du tänker

Boken Mindset har förändrat vårt sätt att prata om intelligens och förmåga till inlärning. Carol S. Dwecks banbrytande forskning om hur förmågor och prestationer utvecklas bygger på...

Läs ett smakprov här

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Utgivningsår: 2017

Författare: Carol S. Dweck,

Chef med känsla och förnuft : om...

Att vara chef handlar inte bara om att vara strategisk, fatta beslut och leda andra utan också om att hantera sig själv. För många är känslomässigt utmanande situationer bland det svåraste...

Att organisera för skolframgång : strategier...

Hur kan det egentligen komma sig att det finns stora variationer i elevernas resultat mellan olika skolor? Varför är vissa skolor mer framgångsrika än andra? Att organisera...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 69 70