Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1015 1016

En samtidig världshistoria (bok + digital...

I denna globala historieskildring är det haven som är utsiktspunkterna, en spegling av att vår tids skiljelinjer mellan stater och länder är moderna uppfinningar. Utifrån havens roll som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Kösystem

I denna bok ges läsaren en inblick i köteorins möjligheter att via modeller analysera olika typer av kösystem. Köteorin utgör också ett kraftfullt redskap för att bedöma delar av allt från...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Ulf Körner,

Perspektiv på svenskt uttal - Fonologi, brytning...

Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljud­segment till enskilda ord och prosodiska element, att få...

Psykologins grunder

Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: - Psykologins historia och de psykologiska perspektiven - Neuropsykologi och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Lars Karlsson,

Medkänslans pedagogik

Att vara känslo- och impulsstyrd kan vara utmanande och konfliktskapande, både för barnen själva och för de vuxna. Medkänslans pedagogik levandegör förskolans värdegrund och visar hur du på...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Maria-Pia Gottberg,

Räkna med variation : ett arbetsmaterial i...

Räkna med variation är ett omfångsrikt arbetsmaterial i grundläggande sannolikhetslära och statistisk inferens. Materialet innefattar bok och e-bok med digitala övningar. Det kan kombineras med...

Rustad för risk - Riskpsykologi för militärer...

Det finns yrken där människor måste agera i extremt svåra miljöer, ibland med risk för eget liv. Det kan handla om att skydda samhället, rädda liv eller försvara viktiga värden. Vad...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Praktisk sexualmedicin

Sexualrelaterade problem kan både orsakas av och bidra till såväl kroppslig som psykisk ohälsa. Många läkemedel och andra behandlingar kan också påverka sexuallivet negativt. Om patienten och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Grundläggande vetenskapsteori - för psykologi...

Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens förutsättningar och begränsningar är en viktig del av all högre utbildning. Denna bok...

Extremernas fysiologi

Extremernas fysiologi sammanfattar extrema fysiologiska om­ställningar som människokroppen har förmågan till. Med extrema omställningar menas sådana skeenden som man i normalfallet inte...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1015 1016