Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1018 1019

Brand Theories - - Perspectives on brands and...

Brand Theories offers a multifaceted understanding of brands and branding. The purpose of the book is to provide the reader with a more advanced knowledge, by treating brands and branding from three...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Konsumentbeteende - Klassiska & samtida...

I Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv ges en grundläggande förståelse för ämnet konsumentbeteende. Kunskap om varför och på vilket sätt människor konsumerar är av...

Kvinnohjärtan - - hjärt- och kärlsjukdomar hos...

Sedan förra upplagan har medelöverlevnaden ökat och dödligheten i kardiovaskulära sjukdomar minskat för både män och kvinnor, dock något mindre uttalat för kvinnor. Även om vår...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Lag och rätt i trafiken

Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i samhället, inkluderat landets vägtransportnät. Dagligen färdas tusentals...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Håkan Fuhrman,

Ersättning vid personskada 2017

Ersättning vid personskada är det klassiska standardverket för beräkning av skadeståndsrättslig ersättning vid personskada enligt 5 kap. SkL. Med sin praktiskt inriktade framställning, och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Exekutiva förmågor och läsförståelse -...

Begreppet exekutiva förmågor betecknar en uppsättning mentala verktyg som vi använder för att sköta uppgifter och nå mål. Utvecklingen av exekutiva förmågor har en signifikant koppling till...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Kelly B Cartwright,

Professionell röstanvändning i läraryrket

Rösten är ett av lärarens viktigaste arbetsredskap. Genom röst­användningen speglas lärarens professionella kompetens och identitet. En hörbar, tålig och uttrycksfull röst är en...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Ann-Christin Furu,

Matematik : specialisering

Matematik – specialisering introducerar avancerad matematik på ett lättillgängligt sätt kombinerat med en stor mängd övningar och lösta exempel.? I boken presenteras matriser, vektorer och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Lars-Anders Callenberg,

Kritiskt förhållningssätt - En vetenskaplig,...

I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den kritiska dialogen utgör grunden för bildning och demokrati. Ett kritiskt...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Bettina Stenbock Hult,

Ras och vithet - Svenska rasrelationer igår och...

Den här boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang. I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1018 1019