Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1015 1016

Smart automation - metoder för slutmontering

Smart Automation – metoder för slutmontering är en handbok med sju metoder som guidar läsaren till att välja automationsnivå på ett smart sätt. Boken presenterar nya perspektiv på...

Finansiell rapportering enligt K3

I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Caisa Drefeldt, Eva Törning,

Läsa lätt Läsförståelse Lisa och Leo

Läsa Lätt Läsförståelse är en arbetsbok som innehåller tio enkla texter med tillhörande uppgifter. Texterna har det tydliga bildstöd som behövs för elever som är i början av sin...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Karin Danielsson,

Sweden's road to modernity

The late 20th century brought a major upheaval, various­ly referred to as the emergence of the service economy, the third industrial (electronic) revolution and the dawn of the information age. That...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Lennart Schön,

En samtidig världshistoria (bok + digital...

I denna globala historieskildring är det haven som är utsiktspunkterna, en spegling av att vår tids skiljelinjer mellan stater och länder är moderna uppfinningar. Utifrån havens roll som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Kösystem

I denna bok ges läsaren en inblick i köteorins möjligheter att via modeller analysera olika typer av kösystem. Köteorin utgör också ett kraftfullt redskap för att bedöma delar av allt från...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Ulf Körner,

Perspektiv på svenskt uttal - Fonologi, brytning...

Att lära sig uttalet i ett nytt språk är för många ett mödosamt arbete. Det gäller att kunna urskilja och producera allt ifrån ljud­segment till enskilda ord och prosodiska element, att få...

Psykologins grunder

Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi, indelad i fem delar: - Psykologins historia och de psykologiska perspektiven - Neuropsykologi och...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Lars Karlsson,

Medkänslans pedagogik

Att vara känslo- och impulsstyrd kan vara utmanande och konfliktskapande, både för barnen själva och för de vuxna. Medkänslans pedagogik levandegör förskolans värdegrund och visar hur du på...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Maria-Pia Gottberg,

Räkna med variation : ett arbetsmaterial i...

Räkna med variation är ett omfångsrikt arbetsmaterial i grundläggande sannolikhetslära och statistisk inferens. Materialet innefattar bok och e-bok med digitala övningar. Det kan kombineras med...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1015 1016