Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1023 1024

Dags för uppsats - Vägledning för...

Denna bok handlar om att genomföra examensarbeten med utgångspunkt i olika former av litteratur och andra texter. I boken behandlas litteraturbaserade examensarbeten, studieuppgifter och uppsatser...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Blyga skolbarn

Jämfört med sina mer sociala jämnåriga löper blyga barn större risk för en rad olika problem i grundskolan, såsom svårigheter med kamratrelationer och försämrade skolprestationer. I...

Maktens skepnader och effekter - Maktanalys i...

Denna bok ger kunskap och redskap för att arbeta med Foucaultinspirerad maktanalys. I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Thom Axelsson, Jonas Qvarsebo,

Nordens litteratur

Nordens litteratur är en historia som handlar om litteratur i Norden under cirka 1?200 år. Svensk, dansk, finsk, grönländsk, isländsk, färöisk, norsk och samisk litteratur ses här inte som...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Att skriva texter i vården

Hur bör man uttrycka sig i skrift inom vården? Denna referensbok beskriver hur man formulerar texter som innehåller medicinska ord och begrepp, både den försvenskade och den ursprungliga formen....

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Elisabeth Legl,

Planera undervisningen baklänges - Målet är...

Många lektioner börjar med en engagerande aktivitet, fortsätter med en förklarande genomgång och avslutas med övning eller praktisk tillämpning – på ett linjärt sätt. Författarna vill...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: A. Griffith, M. Burns,

Hatrelaterade trauman : bemötande, stöd och...

Hatrelaterade trauman är den första boken i Sverige och Skandinavien med inriktning mot bemötandet, stödet och den psykologiska behandlingen av personer utsatta för hat i alla dess former, från...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Anneli Svensson,

Tradition eller förnyelse? - Svensk...

Det finns en ganska utbredd föreställning om att Sverige under en lång tid hållit sig till en viss utrikespolitisk linje och att skillnaderna när det gäller synen på såväl omvärlden som de...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Håkan Edström,

Den historiografiska revolutionen 1960-1990

I denna bok analyseras den radikala förändringen av historiska framställningar mellan 1960 och 1990. Den förändringen innebar en revolution som framför allt gällde skrifter med mål att...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Rolf Torstendahl,

Screeningmaterial för förskolan (handledning)

UPPTÄCK STARKA OCH SVAGA SIDOR! Det är viktigt att upptäcka brister i barnens språkliga medvetenhet i tid för att kunna ge rätt stöd inför läsinlärningen. Med hjälp av detta...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1023 1024