Smakprov.se | På bokens sida

« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1029 1030

Grundläggande aritmetik - Matematikdidaktik för...

Syftet med grundskolans matematikundervisning är att eleverna ska utveckla kunskaper inom matematik. De ska också utveckla sin förmåga att använda matematiken i vardagliga sammanhang och inom...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Madeleine Löwing,

Reumatologi

I förordet till denna läroboks första upplaga, som utkom 2005, skrev redaktionen att reumatologi är en specialitet som befinner sig i en dynamisk utveckling. Detta påstående är glädjande nog...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Att undervisa i programmering i skolan - Varför,...

Varför ska vi ha programmering i skolan? Vad är programmering egentligen? Och hur kan man som lärare arbeta med programmering i olika ämnen? Målsättningen med denna bok är att ge svar på...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Linda Mannila,

Socialt arbete och socialpolitik - - om...

I dag tillhör Sverige en av de rika välfärdsdemokratierna i västvärlden. Men så har det inte alltid varit. Vid sekelskiftet 1900 var Sverige ett av de fattigaste länderna i Europa och det...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: ,

Övningar i fastighetsrätt

Denna bok innehåller övningsmaterial som är avsett att användas vid studier och träning i juridisk problemlösning i främst allmän fastighetsrätt. Boken tar upp ett antal rättsliga...

Människans normalflora

Intresset för hur vår normalflora ser ut, hur den etableras, vad den gör och hur den påverkar vår hälsa har exploderat under senare år. Nya tekniker för att ­identifiera bakterier utan att...

Osteoporos och frakturrisk : en praktisk handbok

Osteoporos har historiskt sett varit ett medicinskt område som främst skötts av specialintresserade läkare och i periferin av andra stora folksjukdomar. Det senaste decenniet har man alltmer...

Grundläggande samtalsmetodik - - en handbok för...

Att ha samtal av personlig karaktär med andra är en del av arbetet inom många yrken, till exempel för lärare, sjukvårdspersonal, social-arbetare och jurister. Även frivilligarbetare inom...

Läs ett smakprov här

Förlag: Studentlitteratur AB

Utgivningsår: 2017

Författare: Richard Nelson-Jones,

Ungdomsgrupper i teori och praktik

Boken ger kunskaper om ungdomars uppväxt- och livsvillkor i vår samtidskultur. Social omvandling och nya medier påverkar kontinuerligt förutsättningar och villkor för identitetsskapande och...

Systemiska perspektiv på socialt arbete - Att...

System finns överallt. Vi ingår i system, vi använder system, vi används av system och vi definieras av system. Systembegreppet avser en mängd olika fenomen, från mikroorganismer till...
« föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1029 1030