Smakprov.se | På bokens sida

Floders stad

av Zubair Ahmed, utgiven av: Modernista

Handling

»Zubair Ahmed diktar med en mästares hand med det engelska språket, en arsenal av gripande bilder och med djup insikt i erfarenheter som förlust, åldrande och exil - teman som borde vara bortom poetens ringa ålder.« | Seattle Globalist

»Ovanligt tät och jämn debut av ovanligt ung poet.« | Publishers Weekly

Zubair Ahmeds debutdiktsamling Floders stad, originalet utgivet på omtalade San Francisco-förlagetMcSweeney s, har berett vägen för en ny amerikanskpoesi. Hos Ahmed och senare även hos poeter somOcean Vuong och Solmaz Sharif är teman sommigration, exil och flykt från krig centrala. Som denföregångare Ahmed är, ter sig hans dikt på en gångaktuell och oplanerad, levande och skör. Med utgångspunkti sina barndomsminnen från Bangladesh,öppnar han läsarens sinnen för hur det är att ryckasupp, rotas på nytt, och förskjutas igen.Floders stad hör till de senaste årens viktigasteamerikanska diktsamlingar, här översatt till svenskaav poeten Gabriel Itkes-Sznap.

 

ZUBAIR AHMED, född 1988 i Dhaka, Bangladesh,är poet och flygingenjör. 2005 emigrerade hansfamilj till USA (Duncanville, Texas), efter att havunnit ett Green Card-lotteri. Floders stad [City ofRivers, 2012] är hans debutbok.

Kommentarer

/* */