Smakprov.se | På bokens sida

Amazonia : den framtida värld där kvinnor styr

av Arne Jernelöv, utgiven av: MBM Förlag

Handling

I framtiden blir kvinnorna de dominerande.

   Kvinnornas ökande inflytande förändrar den värld vi är vana vid och det är en förändring som pågått globalt i olika takt under de senaste hundra åren.

   I den här boken redogör Arne Jernelöv för processen mot den framtida värld där kvinnor styr, här kallad Amazonia, och vad det kommer att medföra. Några områden som berörs är värderingen av »manligt« och »kvinnligt«, högre utbildning, löner och jobb, politisk makt och jämvikt och jämställdhet.


Amazonia har väckt många reaktioner. I bokens avslutande avsnitt bemöter och diskuterar Arne Jernelöv några av de synpunkter som framförts i debatten.


Arne Jernelöv är professor och miljöforskare knuten till Institutet för Framtidsstudier. Han har bland annat varit chef för Forskningsrådsnämnden (FRN) och haft mångåriga internationella uppdrag för FN och WHO.

Kommentarer

/* */