Smakprov.se | På bokens sida

En företagares bekännelser

av Helena Brandt, utgiven av: Demokratikonsult Sverige AB

Handling

Att vara företagare är inte alltid så lätt. Jag har under mitt liv som företagare legat sömnlös och i fosterställning och bara gråtit. Jag har rekryterat fel
otaliga gånger, blivit stämd på 2,4 miljoner, varit felförsäkrad och själv stått för skadan, jag har fått betalningsanmaning från Skatteverket på nära en miljon i sociala avgifter, jag har haft oseriösa uppdragsgivare som t.o.m. har varit efterlysta
för anstiftan till mord. Boken du har framför dig är således ingen mönsterbok i företagande i vanlig mening (således inte ännu en handbok som finns ute på marknaden), där jag berättar hur jag har gjort och där jag lära ut, hur du kan bli en lika förträfflig företagare som jag. Boken är snarare en bekännelse om min egen okunskap och om hur villkoren har sett ut för mig som företagare.

Den här boken handlar i första hand om hur det har varit för mig och vilka utmaningar som jag har stött på som småföretagare inom tjänstesektorn. I andra hand kan boken fungera som företagarens snabbguide genom hundåren. I tredje hand kan boken fungera som diskussionsunderlag till alla de myndigheter som vi små företagare behöver förhålla oss till.

Kommentarer

/* */