Smakprov.se | På bokens sida

Flickan som flydde : från samhällets vård till ett eget liv

av Ulrika Fornell, utgiven av: MBM Förlag

Handling

Flickan som flydde är Ulrika Fornells berättelse om hur ett liv kan påverkas när först familjen, sedan samhället, sviker ett barn.


Barnläkaren i Örebro – han var inte psykiater – påstod efter att ha IQ-testat Ulrika Fornell att hon var »underbegåvad«. Året var 1947 och hon var nio år gammal. Alla efterblivna barn registrerades hos barna­vårdsnämnden och blev statens angelägenhet. Efter fullgjord skol­plikt togs hon om hand för anstaltsvård.


   1954 flydde hon från sinnesslöanstalten?/"yrkes­skolan" hon place­rats på samma år. Hon var sexton år och liftade till Stockholm för att efter­lyst av polisen skapa sig ett eget liv.

Kommentarer

/* */