Bläddra

Exponent B grön med DVD-learning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Exponent B grön med DVD-learning

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Exponent är ett läromedel i matematik för alla gymnasieskolans program. Exponent finns i fyra versioner - blå, grön gul och röd - med olika svårighet och inriktning.

Exponent A blå
En A-kursbok för elever som behöver särskild hjälp för att bli godkända. Den är indelad i korta avsnitt med kunskapskontroller och innehåller övningar på basnivå. Exponent A blå har en egen lärarpärm.

Exponent grön, gul och röd
De gröna, gula och röda böckerna har samma struktur och upplägg och kan därför användas parallellt i samma undervisningsgrupp. Nedan visas vilka kursböcker som finns i respektive version:

grön kurs A-B
gul kurs A-C
röd kurs A-E

Gul version har svårare uppgifter och ger mer fördjupning än grön version och röd version har svårare uppgifter och ger mer fördjupning än gul version.