Bläddra

Lift off Textbook 1 plus år 4

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Lift off Textbook 1 plus år 4

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Lift Off finns endast för kompletteringsköp, så länge lagret räcker. Vissa komponenter för skolåret har utgått ur sortimentet.

Lift off är ett huvudläromedel i engelska som nått stor framgång. Framgången ligger i att det fungerar väl i undervisningen och elevernas goda resultat. Texterna och övningarna illustreras med inspirerande och detaljrika färgteckningar samt med specialtagna fotografier.
I Lift Off får vi möta syskonparet Mandy och Tom, deras föräldrar, vänner och husdjur. Vi får lära känna dem i välbekanta situationer.

Lift Off Textbook 1-3
I skolår 4 är texterna enbart fiktiva med ett modernt ordförråd anpassat till elevernas ålder. I skolår 5 och 6 förs successivt mer realistiska texter in. Grammatiska strukturer vävs in i texternas vardagliga och idiomatiska språk. De många dialogerna gör det möjligt för eleverna att dramatisera texterna och i naturliga samtal få grepp om den nödvändiga grammatiken. Fonetiska tecken införs redan år 4 för att underlätta för eleverna att så småningom på egen hand söka information i ordlistor och lexikon.

Lift Off Extra Book 1
För skolår 4 finns Extra Book 1 för de som önskar ägna mer tid åt engelskundervisningen. Boken innehåller fyra kapitel med såväl texter som övningar.


Lift Off passar dig som vill ha:
• ett läromedel med modernt språk och elevnära miljöer
• en tydlig arbetsgång och systematisk träning
• ett material med färgstarka och inspirerande illustrationer och specialtagna fotografier

Författare till Lift Off är Mary Bowen som också skriver engelska material för engelska förlag med utgivning i stora delar av världen. För den grammatiska strukturen och övningarna ståt Kurt Söderlund, upphovsman till flera engelskmaterial.