Bläddra

Livet på neo – berättelser om små och stora kämpar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neonatalmedicin Pediatrik
Köp här

Livet på neo – berättelser om små och stora kämpar

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neonatalmedicin Pediatrik
Köp här
Vart tionde barn som föds i Sverige börjar sitt liv på en neonatalavdelning. Det blir ofta en chockartad start för både föräldrar och anhöriga; så långt man kan komma från idyllen i sociala medier och de glossiga föräldramagasinen. I reportageboken Livet på neo - berättelser om små och stora kämpar får en annan typ av berättelser ta plats. Den verklighet som runt 7 000 familjer per år i Sverige får uppleva. I Livet på neo får vi följa nio familjer vars barn har börjat sina liv på neonatalavdelningar. Genom intervjuer med anhöriga och vårdpersonal skildrar boken både vardagen på neo och neonatologins historia, utveckling och framtid. Boken tar även upp den senaste forskningen som visar att Sverige har en neonatalvård i världsklass. ”Boken kommer att ha stor betydelse för nyblivna och/eller tidigare föräldrar till barn på neonatalavdelningar. Den kan även användas i utbildningssyfte och i den fortsatta, viktiga dialogen mellan familjer och vårdprofession kring hur livet på neo ytterligare kan förbättras för både små och stora kämpar.” – Berlith Persson, avdelningschef 1975–1998 på prematuravdelningen, barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Helsingborg.