Bläddra

Mattekojan 1A, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mattekojan 1A, elevbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Mattekojan är ett basläromedel i matematik enligt lgr22, som sätter förståelse för matematikens samband, logik och begrepp i centrum. Vartannat kapitel behandlar Taluppfattning, vars innehåll är utformat efter Skolverkets bedömningsstöd. Mellankapitlen bearbetar övriga områden. Att undervisa i ett område i taget inger lugn. Det underlättar din översikt på klassens kunskaper och eleverna kan fokusera, förstå och få hållbar matematisk grund och självkänsla.

Alla kapitel behandlar tre mål och ett antal begrepp. Diagnosen sammanfattar målens innehåll. Tillsammans- och Spelsidor befäster kunskaper. Sist i varje kapitel finns Träna med Gugge och Utmana Sum-Sum.

Inspirera med grodan Gugge, humlan Sum-Sum och deras vänner på äventyr på ängen (år 1), vid vattnet (år 2) och i skogen (år 3). Det är lätt att älska Mattekojan-världen! Och varje kapitels karaktärer och omvärld ger alla i klassen samma miljökontext. 

Med Mattekojan finns tid att arbeta praktiskt! Du kan ge eleverna den viktiga konkreta förståelsen med lättanvända aktiviteter kopplade till elevbokens varje uppslag. Eleverna skapar inre matematiska bilder av tallinjer, likhetstecknets betydelse, talfamiljer, positionssystemet m.m. Uppgifter på hög nivå och Häften med extra arbetsblad finns att skriva ut. Eleverna kan även träna vidare med digitala självrättande uppgifter och spel.

Mattekojan har utvecklats tillsammans med 40 lärare och 700 elever. 

Författare är Sofie Olsson, skapare till bloggen Mattefixaren, och Jacob Sjöström, kreativ matematikutvecklare.

Mattekojan 1A, elevbok innehåller:
-    uppdelning av talen 5-10
-    talrader, talföljder och tallinjen
-    jämna och udda tal, dubbelt och hälften
-    de första additions- och subtraktionsstrategierna
-    likhetstecknets betydelse och öppna utsagor
-    geometriska former
-    tabeller och diagram
-    programmering

Mattekojan i korthet:
-    fokus på taluppfattning
-    utformat efter Skolverkets bedömningsstöd
-    tid att arbeta praktiskt
-    sagotema ger lust och nyfikenhet
-    enkel att anpassa till alla elever