Bläddra

Språkkraft 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Språkkraft 4-6

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Ny i svenska skolan? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik? Språkkraft riktar sig till elever i åk 4-6 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av genrepedagogik.  Låt ditt klassrum fyllas med olika textgenrer, samtal, samarbete och kreativt skrivande.

Språkkraft 4-6 fokuserar på följande kapitel som har en tydlig koppling till kunskapskraven åk 6:

Återberättande text
Instruerande text
Berättande text
Förklarande text
Beskrivande text
Argumenterande text

I Språkkraft arbetar eleverna med genrepedagogik som syftar till att stötta och utveckla deras vardagsspråk och skolspråk. Med hjälp av cirkelmodellen blir eleverna medvetna om att olika textgenrer har olika språkliga mönster, strukturer och syften. Arbetsuppgifterna stärker elevernas läs- och skrivinlärning och utvecklar deras ordförråd. Grammatiken lyfts i ett textnära sammanhang vilket gör den meningsfull.

Språkkraft passar dig som:

  • Vill ha en effektiv inlärningsprocess
  • Vill arbeta med genrepedagogik i ett mångkulturellt klassrum
  • Vill att språkundervisningen integreras i ämnesundervisningen

Författare till Språkkraft är Tiia Ojala. Tiia är legitimerad lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk, läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt vinnare av ett läromedelsförfattarpris Lärkungen 2014. Hon har även arbetat som förstelärare.