Bläddra

Sprint nybörjare, övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Sprint nybörjare, övningsbok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns i två nivåer – nybörjare och avancerad. Delar av innehållet utgår från Lgr 11. Sprint består av textbok, övningsbok och lärarhandledning på den första nivån och en allt-i-ett-bok och lärarwebb för den andra nivån.

Tanken med Sprint nybörjare, övningsbok är att utgå från bilder och det muntliga för att på så vis närma sig det skriftliga språket och läsinlärning. Läraren kan arbeta med elevernas förförståelse genom att prata kring bilderna och den tillhörande ordlistan i textboken. Övningarna finns i två svårighetsnivåer och kan anpassas individuellt till var eleven befinner sig i sin språkutveckling. Boken är uppbyggd kring olika teman och vardagliga händelser, till exempel det svenska skolsystemet, olika fritidssysselsättningar och att vara ungdom i Sverige. Arbetet startar bäst i Sprint nybörjare, textbok för att sedan följas upp av denna övningsbok.

Alla texter finns inlästa, du kommer åt dem från www.gleerups.se

Sprint nybörjare, övningsbok i korthet:
• texter i fokus
• nivåanpassning
• tydlig struktur