Bläddra

Titta och prata om årstidarna

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: djur och natur Pedagogiska böcker 0–5 år: tid och årstider
Köp här

Titta och prata om årstidarna

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år Pedagogiska böcker 0–5 år: djur och natur Pedagogiska böcker 0–5 år: tid och årstider
Köp här

 I den här boken hittar du många av de djur som lever vilt i Norden.  Vilka djur man kan få se när man är ute beror på årstiden  om det är vår, sommar, höst eller vinter och på vilken tid på dygnet det är.  Vissa djur är nattaktiva och kommer fram först i skymningen  för att leta efter mat, medan andra arter är säsongsberoende  och flyttar söderut eller går i vinteride när kylan kommer.

Titta på de stora, färgglada uppslagen  och upptäck de många djur och växter som är mer eller mindre utbredda  i nordisk natur. Det är ett myller av liv och massor att titta på  för stora och små djurvänner!