Bläddra

Att möta barns olikheter : åtgärdsprogram och matematik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Att möta barns olikheter : åtgärdsprogram och matematik

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Hur möter vi lärare barns olikheter i det dagliga arbetet – i synnerhet när det gäller matematikarbetet?

Att möta barns olikheter tar ett nytänkande fokus på hur matematiken måste få en naturlig del i processen vid utformandet av åtgärdsprogram. Nya tankar ska tänkas för första gången - i skolans värld.

Beror det på kommunens politiker, skolans organisation, lärares tidigare erfarenheter eller något annat, att vissa elevers matematiska tankar inte helt får komma till sin rätt och att dessa elever därmed inte når skolans uppsatta mål?

Skolan som organisation måste skapa nya möjligheter - för alla elever. Blicken måste riktas mot hur vi möter olikheter, olikheter som när de får bli förstådda kan bli till resurser.

Bokens syfte är att stödja arbetslaget i utvecklingsarbetet inom det komplexa område som uppkommer när matematik och specialpedagogik möts.

Att möta barns olikheter är Ann-Louise Ljungblads tredje bok om matematikdidaktik och barns olikheter - det vill säga barns möjligheter.

Detta är en bok att återkomma till gång på gång.