Bläddra

Barnkonsekvensanalyser – Socialt arbete för barnets bästa

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Köp här

Barnkonsekvensanalyser – Socialt arbete för barnets bästa

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Köp här
Vad kan en barnkonsekvensanalys innehålla? Och hur skriver man en? Det är frågor som den här boken besvarar. Boken förmedlar på ett praktiskt och konkret sätt hur du kan ta hänsyn till FN:s barnkonvention genom att göra barnkonsekvensanalyser för att öka barnets inflytande i sitt egna liv när du fattar beslut som berör barn. Trots att det finns en lagstiftning i Sverige om att barns bästa ska beaktas är det inte tillräckligt. Du bör även göra en barnkonsekvensanalys för att säkerställa att dina beslut tagits med barnets bästa i beaktande. Genom att bjuda in barnen i beslut som rör dem kan du som vuxen tillvarata barnens mänskliga rättigheter.

Denna bok ger dig som arbetar inom socialt arbete verktyg och kunskap för att skriva en barnkonsekvensanalys så att de beslut som fattas bedöms vara till barnets bästa. Boken är även en del av en e-kurs. E-kursen ger dig möjlighet att på ett interaktivt sätt lära dig hur du skriver en barnkonsekvensanalys, i den takt som passar dig bäst.

Birgitta Harberg är socionom med mångårig erfarenhet som behandlare, kurator, socialsekreterare och chef. Hon är också ICFcertifierad coach, handledare i UL och certifierad i GDQ. Idag jobbar hon som konsult och förändringsledare.