Bläddra

Beowulf : en nordisk berättelse från 500-talet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi

Beowulf : en nordisk berättelse från 500-talet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Klassisk poesi Poesi

Beowulf är ett storslaget episkt diktverk som tillhör världslitteraturen.

Det utspelar sig i det hedniska Norden på 500-talet och handlar om en ädling som bekämpar flera hemska monster. Vi får uppleva det ceremoniella livet i furstliga palats, ta del av tidens livsåskådning, följa med på blodiga härjningståg och bevittna hedniska kremeringar och begravningar, allt skildrat med realism och lyrisk inlevelse.   

Den enda bevarade versionen av Beowulf är nedtecknad på fornengelska, och traditionellt anses verket ha skrivits i ett kristet England i början av 700-talet. Men enligt ny forskning skapades berättelsen med stor sannolikhet som muntlig dikt i Skandinavien kort efter de händelser som skildras. Denna insikt tillåter oss nu att för första gången sätta in Beowulf i ett begripligt geografiskt och topografiskt sammanhang som ger dikten en helt ny trovärdighet som historiskt dokument och gör den till det överlägset äldsta uttrycket vi har för stor nordisk berättarkonst.   

Denna utgåva av Beowulf är en grundlig bearbetning av Rudolf Wickbergs översättningar från 1889 och 1914. Språket har moderniserats med ambitionen att i första hand göra berättelsen saklig rättvisa, inte poetisk. Texten ledsagas av förklarande noter och följs av en utförlig redogörelse för de vetenskapliga diskussionerna om diktens uppkomst.    

Bo Gräslund, som bearbetade och nyöversatte texten, är professor emeritus i arkeologi vid Uppsala universitet.