Bläddra

Biografiskt lexikon för Finland. 2, Ryska tiden

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Biografiskt lexikon för Finland. 2, Ryska tiden

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsepoken bandet omspänner är 1800-talet fram till Finlands självständighet 1917. Här finns artiklar såväl om den berömde polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld som om gymnastikpionjären Joachim Otta och den första riktiga teaterstjärnan i Finland, Ida Aalberg. Del I, som utkom 2008, sträcker sig från 1100-talet till personerna bakom hjältarna i Fänrik Ståls sägner. Biografiskt lexikon för Finland utges i fyra delar. De två sista, Republiken, utkommer 2011.