Bläddra

Brukspatron Adamsson : eller Var bor du?

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Brukspatron Adamsson : eller Var bor du?

Kategorier: Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Populär 1800-talsroman på modern svenska

Brukspatron Adamsson publicerades anonymt i en tidning 1862 och året därpå i bokform. Det var P P Waldenströms debutbok, och han blev snabbt en av landets mest välkända och omtyckta författare. På 1890-talet kompletterades boken med bilder av Jenny Nyström och blev då Sveriges kanske mest populära bok. 

Det är en allegorisk berättelse med dråpliga dialoger och ett hisnande bildspråk där en fattig torparänka undervisar den akademiskt bildade brukspatronen om Bibelns budskap. I centrum står hela tiden den oväntade och överväldigande nåden som förvandlar liv och utjämnar sociala skillnader.

Waldenström var filosofie doktor, präst, gymnasielektor, riksdagsman, reseskildrare, stortiggare, elvabarnsfar och så småningom missionsföreståndare. Dessutom var han upphovet till en av de största teologiska striderna under hela 1800-talet. Ändå behöll han en genuin folklighet och skrattade själv gott åt pressens karikatyrbilder av honom.

Brukspatron Adamsson har kommit i många utgåvor, men detta är den första som ges ut på en mer modern svenska. Rune W Dahlén har ansvarat för bearbetning, inledning och kommentarer.  

 

Rune W Dahlén är född i Dalsland, har varit pastor i Skåne och är numera bosatt i Värmland. Han har disputerat i kyrkohistoria i Lund och arbetat som lärare på Teologiska högskolan, Stockholm i 25 år. Under drygt 15 år var han också Missionskyrkans och sedan Equmeniakyrkans kontaktlärare för nya pastorer. Han är medförfattare till en bok om Missionsskolan på Lidingö och har också skrivit om bland andra väckelseevangelisten Karl Agathon Essloff, missionsföreståndaren Axel Andersson, exegeten Lorentz Backman samt om John Bryntesson Guldkungen i Svanskog.