Bläddra

Bygga ledarskap : En handbok för chefer och hela ledningsgruppen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Bygga ledarskap : En handbok för chefer och hela ledningsgruppen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Bygga ledarskap ger nya perspektiv samt enkla modeller och verktyg som visat sig framgångsrika för ledarutveckling inom både privata och offentliga organisationer. Det handlar om systematisk förbättring och om att bygga nya ledarvanor. Med bra ledarskap och strukturstöd skapas ofta stora resultatförbättringar när det gäller ekonomi, kvalitet, snabbhet, tidhållning och laganda.

Bengt Savén, Ek. Dr och Tekn. Lic., har erfarenhet från akademi och näringsliv. Han har arbetet som chef för små och stora organisationer med allt från 3 till över 1000 anställda. För närvarande arbetar han med verksamhets- och ledarutveckling, samt som adjungerad professor i Hållbart ledarskap och Systematisk förbättring vid KTH i Stockholm.