Bläddra

Den eviga världsbilden. D 6

Kategorier: Alternativa trossystem Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
Köp här

Den eviga världsbilden. D 6

Kategorier: Alternativa trossystem Ande, kropp och själ Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Religion och tro Samtida icke-kristna och parakristna kulter och sekter
Köp här

I maj 2015 publiceras Den eviga världsbilden, del 6, med 23 av Martinus symbolbilder som inte tidigare varit utgivna. Därmed kommer samtliga Martinus 100 symbolbilder att finnas utgivna i bokform.

Del 6 behandlar fem stora teman: jordklotets spiralkretslopp, utvecklingsstegen, resan genom dödsriket, polförvandlingen samt den treeniga principen.  Förklaringen av den paradisiska värld vi upplever mellan två fysiska liv intar en särskilt stor plats i den nya symbolboken. 


Liksom Den eviga världsbilden, del 5, skiljer sig boken från tidigare symbolböcker genom att symbolförklaringarna baserar sig på muntliga föredrag av Martinus.

De 23 symbolerna är: 


Jordklotets epoker

78  Jordklotets mineralepok

79  Jordklotets växtepok

80  Jordklotet djurepok – skärselden

81  Jordklotets jordmänniskoepok. Jordens andliga värld i dess nuvarande epok

82  Jordklotets tillstånd i det fullkomliga människoriket

83  Jordklotets visdomsepok

84  Jordklotets intuitionsepok 


Jordklotets andliga struktur

85  Jordklotets andliga struktur i djurriket

86  Människans utvecklingsanalys. Jordklotets utvecklingssteg

87  Den mänskliga övertron om nästan. Solens kosmiska strålar, makrokosmisk livskraft

88  Den riktiga föreställningen om nästan. Mänsklighetens olika karaktärssteg

89  Människans medvetandekategorier

90  Det levande väsendet 1. Nattmedvetandet

91  Genom döden

192  Genom döden

293  Det enpoliga väsendet

94  Väsendets två poltillstånd

95  Det dubbelpoliga väsendet

96  Genom döden 3. Polutvecklingar och de andliga planen

97 Lagen om tilldragning och frånstötning

98 Jagets vändning av rörelsen eller energin

99 Tillvaroplanen och spiralzonerna

100 Den orsakslösa orsaken eller den första orsaken