Bläddra

Den svenska koralboken, urval i lägre sättningar

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Den svenska koralboken, urval i lägre sättningar

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Innehåller 191 koralackompanjemang i olika sättningar, ur den ekumeniska delen av psalmboken. Urvalet syftar till att på ett rimligt antal sidor tillfredställa så många behov som möjligt. Till exempel finns det ofta två alternativ till psalmer i lovsångskaraktär: den högre för högtidsgudstjänsten i kyrkan och den lägre för ett intimare sammanhang.