Bläddra

Det givna och det föränderliga : En antologi om biologi, människobild och samhälle

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Matematik och naturvetenskap
Köp här

Det givna och det föränderliga : En antologi om biologi, människobild och samhälle

Kategorier: Biologi och biovetenskap Biovetenskap Genetik (ej medicinsk) Matematik och naturvetenskap
Köp här
De biologiska vetenskaperna har utvecklats starkt under 1900-talets andra hälft. De tekniska möjligheter som öppnas har skapat många omdiskuterade etiska frågor, inte minst kring gentekniken. Vilka är möjligheterna vilka riskerna?

Boken presenterar resultat från projektet "Gener, människobild, samhälle", som drevs vid Institutet för Framtidsstudier under perioden 1995-1999. Här redovisas och diskuteras resultat från en enkätstudie om genteknik som genomförts inom ramen för detta projekt. Några uppsatser belyser sambandet mellan biologi och livsåskådning, en tar upp den känsliga frågan om biologins betydelse för att definiera relationen mellan könen.