Bläddra

Elefanten i rummet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Elefanten i rummet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Aktier, obligationer, bostäder, guld eller nästan vilken tillgångsklass som helst har de senaste decennierna ökat kraftigt i pris. Samtidigt är den allmänna uppfattningen, eller rättare sagt ekonomernas uppfattning, att vi fått ett motsatt problem när det gäller den så kallade allmänna prisutvecklingen, åtminstone sedan finanskrisen. Penningvärdet, mätt med konsumentprisindex, har paradoxalt nog minskat i för låg takt hävdas det. Inflationen är för låg.   Följande bok förklarar den skenbara paradoxen och hur konsumentprisindex döljer vad som egentligen händer i ekonomin, en gigantisk förmögenhetsöverföring till dem som redan har på bekostnad av alla andra. Och hur konsument pris index döljer det uppenbara, det vi egentligen borde prata om, Elefanten i rummet.