Bläddra

En irrfärd på Mars och fyra andra klassiska sf-noveller

Kategorier: Klassisk science fiction Noveller Science fiction Skönlitteratur Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

En irrfärd på Mars och fyra andra klassiska sf-noveller

Kategorier: Klassisk science fiction Noveller Science fiction Skönlitteratur Skönlitteratur: specialutgåvor
Köp här

Vid mitten av 1930-talet skrev Stanley G. Weinbaum ett antal science fiction-noveller som kom att införa ett helt nytt sätt att beskriva främmande intelligenta varelser. De tänkte helt enkelt annorlunda än vad vi människor gör.

Novellernas betydelse för sf-genrens utveckling var av det skälet mycket stor. De var grundade på vad man då visste om vårt solsystem, och de har med tiden blivit omoderna ur den aspekten. Men det viktiga hos dem är egentligen inte miljön, utan sättet att ge en helt ny bild av vad intelligens kan innebära.

Novellerna är översatta av Gunnar Welin, som tidigare också har översatt bland annat Immanuel Kants Himlens allmänna natur historia och teori.