Bläddra

For full potential: Chefs- och ledningsutveckling på riktigt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

For full potential: Chefs- och ledningsutveckling på riktigt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Ett helt nytt sätt att tänka och arbeta
Det finns i dag stora orealiserade potentialer i våra organisationer trots att de flesta företag satsar stora pengar och mycket tid på att utveckla sina verksamheter; med fokus på att antingen frigöra de inre mänskliga potentialerna eller de yttre verksamhetsmässiga.
Att utgå från båda dessa perspektiv är ett helt nytt sätt att tänka och arbeta. Vi har lyckats frigöra de orealiserade potentialerna och åstadkommit extraordinära resultat och visat att det går att få tillbaka kostnaden för ledningsutvecklingsinsatser mångdubbelt. Men hur är då detta möjligt? Hur har vi gått tillväga? Det koncept som vi har tagit fram och som vi redogör för i den här boken kallar vi för 4FP – ett förändringskoncept For Full Potential. Uppnå det extraordinära!

FOR FULL POTENTIAL vänder sig till dig som vill realisera din organisations fulla potential eller som vill stödja ledare och grupper i att göra detta. Kort och gott – till alla som i sin professionella roll vill utforska det möjliga och uppnå det extraordinära.

Boken är både vetenskapligt grundad och praktiskt orienterad. Den utgör en stödstruktur i sig och möjliggör för dig att bli mer framgångsrik i din nuvarande roll och i det du vill uppnå. Med bokens hjälp får du möjlighet att praktiskt testa 4FP-konceptet i din egen verklighet.