Bläddra

Förändringshjulet – Från tanke till resultat

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Förändringshjulet – Från tanke till resultat

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Förändringstakten i samhället är hög och spås bli allt högre. Samtidigt har vi människor ett inbyggt motstånd till förändring. Vi vilar i våra vanor och behöver känna trygghet i det nya för att våga och orka hänga på. Alltför ofta strandar förändringsresor halvvägs när olika reaktioner uppstår som vi inte riktigt förstår eller förmår hantera. Men så behöver det inte vara!

Förändringshjulet – från tanke till resultat är en handlingsorienterad handbok för dig som leder förändringsprojekt inom välfärdssektorn. Du får ta del av såväl forskning som beprövad erfarenhet när det gäller förändringsledning och dessutom innehåller boken många konkreta verktyg som matchar en rad olika situationer du kommer att behöva hantera under projektets gång. Allt från att klargöra målsättningar, visa vägen framåt och leda metodiskt stegförsteg. Att navigera i förändring kräver specifika färdigheter. Det är förmågor som behöver tränas in. Så dyk in i den spännande världen av förändringsledning. Pröva dig fram och hitta din stil!

Helena Post Mårtensson är socionom och har sedan 1990-talet varit yrkesaktiv inom kommunal verksamhet, sedan början av 2000-talet i olika ledande och strategiska roller. Helena har under tio års tid genom utbildning rustat medarbetare och ledare med kunskap och verktyg för ett hållbart och effektfullt arbetsliv i tider av ständig och snabb förändring.