Bläddra

Franska facktermer 1 : Politik och juridik. Ekonomi, näringsliv, transport.

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Franska facktermer 1 : Politik och juridik. Ekonomi, näringsliv, transport.

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Franska facktermer 1 är en modern och inspirerande ordbok som innehåller de viktigaste orden och begreppen inom området samhällsvetenskap. Den omfattar ämnen som politik, juridik, ekonomi, näringsliv, transport, samhälle, miljö, media och data. Det är områden som varit föremål för stora förändringar, och en mängd nya termer har tillkommit under det senaste decenniet. Franska facktermer 1 kompletterar de allmänna fransk-svenska och svensk-franska ordböckerna. Genom sitt detaljerade register lämpar sig boken även väl som uppslagsbok och är ett utmärkt hjälpmedel vid läsning av franska tidningar och tidskrifter.