Bläddra

Gerd Enequist. Den första kvinnliga professorn i kulturgeografi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Gerd Enequist. Den första kvinnliga professorn i kulturgeografi

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Gerd Enequist, professor i kulturgeografi - en disciplin som behandlar mänsklighetens förhållande till jorden. Under 40-talet skapade hon stora rubriker långt utanför det akademiska livets gränser. Kanske svår att tro idag, men på den tiden var hon en kulturkanon! Lyckönskningarna och hurra rop kom från när och fjärran.

Hon var vid 46 års ålder den andra kvinnliga professorn på en statlig professorsstol i Sverige, något ovanligt för en kvinna på den tiden. Händelsen uppmärksammades inte bara i Sverige utan även internationellt och som kronan på verket skrevs det om henne i stora ordalag i New York Times den 15 maj 1949 ett stort steg för jämställdheten. Man, skulle kunna säga att hon är en i raden av starka kvinnor som banade vägen för kulturfemininismen.