Bläddra

Gud är Kärlek – Fader, Son och Ande

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Gud är Kärlek – Fader, Son och Ande

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

I denna samlingsvolym skriver en pingstvän och en katolik på ett enkelt och okomplicerat sätt att de tillsammans bekänner tron på den treenige Guden.

Som kristna tror de på en Gud som inte bara är kärleksfull utan som är kärlek i sig själv. Gud är en kärlekens gemenskap mellan Fadern och Sonen i den helige Andes gemenskap. Gud är en till sin natur, sitt väsen, men tre till personerna. 

Denna samlingsvolym om den treenige Guden kommer ut i samband med en pandemi. Just under en sådan tid när många är modlösa och ensamma är det glada budskapet livsnödvändigt. Vi tror på en kärleksfull och barmhärtig Fader, som sänt sin Son för att frälsa vår värld och förvandla den genom Andens ständiga verksamhet. Gud är och förblir närvarande i sin skapelse och vill möta oss just där vi lever och i den situation som är vår.

Tidigare har Arborelius och Hedin utkommit med Jesusmanifestet och Anden Gud här och nu.      

Anders Arborelius är kardinal och biskop för Sveriges katoliker, karmelitmunk och författare. På Libris har utkommit Trons ABC samt Trosmeditation.  Sten-Gunnar Hedin är pastor inom Pingströrelsen och har varit föreståndare för Pingst fria församlingar i samverkan.