Bläddra

Guldägget : föräldraskap i biomedicinens tid

Kategorier: Infertilitet och fertilisering Människans reproduktion, tillväxt och utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Reproduktionsmedicin
Köp här

Guldägget : föräldraskap i biomedicinens tid

Kategorier: Infertilitet och fertilisering Människans reproduktion, tillväxt och utveckling Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner Reproduktionsmedicin
Köp här
Det finns omkring 250.000 ofrivilligt barnlösa par i Sverige. Många av dem försöker att få barn med hjälp av "provrörsbefruktning", en metod som för första gången genomfördes 1978.
Barnlöshet är inte unikt för dagens samhälle och inte heller försöken att övervinna problemet. Förr trodde man att en spräckt träsko eller slaktblod på kvinnans läppar skulle inverka positivt på fruktbarheten. Idag, när det med biomedicin blivit möjligt att hjälpa naturen på traven, har vi kommit att handskas med problemet på helt andra sätt. Men i vetenskapens och framstegens spår har följt livliga diskussioner.
I Guldägget - Föräldraskap i biomedicinens tid granskas dagens syn på barnlöshet och författaren diskuterar de många frågor som konstgjord befruktning väcker. Vad sker med människor när de ställs inför möjligheten att forma ett nytt liv? Hur påverkar detta vår syn på oss själva och på familjen som institution? Guldägget ger därmed perspektiv på dagens intensiva debatter.

Susanne Lundin är verksam som forskare och lärare vid Etnologiska institutionen i Lund. Hon har tidigare varit medförfattare och redaktör till ett flertal publikationer om medicin och kultur, hälsa och identitet, bland annat Kroppens tid - om samspelet mellan kropp, identitet och samhälle (1996) och Gene technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective (1997).