Bläddra

Gustaf III. Dramatik och vältalighet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Gustaf III. Dramatik och vältalighet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Köp här

Gustaf III (1746 92) är i det moderna medvetandet framför allt konstgynnaren och stilskaparen, vars inflytande gjorde sig gällande på alla områden av den svenska kulturen. Att han själv var en framstående författare är mindre känt. Som outsider i litteraturen runda de han för åldrade konventioner och prövade verkningsmedel passande för den »revolutionernas epok« som han såg omkring sig. Det urval av hans dramer, tal och andra prosatexter som här presenteras ger dagens läsare en möjlighet att upptäcka friskheten i hans teaterdialog och kraften i hans talekonst.

Urval, inledning, kommentarer och ordförklaringar av Horace Engdahl.