Bläddra

Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Hållbar bedömning : Bildning, välmående och utveckling i skolans bedöm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Hållbar bedömning bildning, välmående och utveckling i skolans bedömningsarbete riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av verksamma inom de olika nivåerna i det svenska utbildningssystemet. Boken täcker in följande delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan:

Vad är bedömning?
Vilka kunskaper kan mätas?
Hur kan kunskaper mätas?
Hur har olika prov- och mätmetoder utvecklats?
Vad är skillnaden mellan att mäta individens och systemets prestationer?

Dessutom fokuserar boken på lång- och kortsiktiga konsekvenser av kunskapsbedömningar för såväl elevers som personals bildning och välmående, samt för skolans utveckling.

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, med mångårig erfarenhet av lärarutbildning och fortbildning av lärare och rektorer. Hirsh har lett och deltagit i flera forskningsprojekt kring bedömning och skolutveckling. Christian Lundahl är professor i pedagogik vid Örebro universitet. Lundahl har många års erfarenhet av arbete inom lärarutbildning, har lett flera forskningsprojekt kring kunskapsbedömning samt har flerårig erfarenhet av arbete inom lärarutbildning och med skolutveckling.