Bläddra

Hem till McDonalds

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Hem till McDonalds

Kategorier: Områdesstudier Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Hem till McDonalds är det kanske första övergripande arbetet om McDonalds i Sverige. Helene Brembeck har under fyra år träffat och pratat med kunder, personal och företagsledning på McDonalds. Denna bok är resultatet av forskningsprojektet och är ett av sju delprojekt som utforskar fenomen, skeenden och platser där kommersialism och vardagsliv möts. Helene Brembeck visar här hur McDonalds anpassar sig efter lokala traditioner och vanor och vi får se hur företaget möter den svenska kunden. I sina annonskampanjer framställer sig företaget som en del av det svenska med inhemska värderingar. Därför älskas också McDonalds av så många svenskar. Helene Brembeck är docent i etnologi och forskningsledare vid Centrum för konsumentvetenskap i Göteborg (CFK). Hon har tidigare givit ut Efter spock, Inte bara mamma och Det konsumerande barnet.