Bläddra

Hilma af Klint: Spiritistic Drawings (1896-1905)

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer
Köp här

Hilma af Klint: Spiritistic Drawings (1896-1905)

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer
Köp här

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en CATALOGUE RAISONNÉ. Men Hilma af Klints konstverk inte bara förtjänar det de kräver det. För första gången någonsin visas Hilma af Klints konst i detta historiska dokument fördelat på sju volymer, onekligen en av Sveriges mest fascinerande samlingar av konstnärlig produktion. Den första volymen, Målningarna till templet, utkommer våren 2020. Målningarna är presenterade i samma ordning som Hilma af Klint själv numrerade dem, vilket är en viktig aspekt som ökar läsarens förståelse och känsla för hennes konstnärskap. Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad med tillåtelse av Stiftelsen Hilma af Klints verk, och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att vara tillgänglig våren 2021.

Abstraktionen i Hilma af Klints bilder utvecklades inte över en natt; det var en process i vilken en grupp kvinnliga vänner, De Fem, spelade en avgörande roll. Inspirerade av naturen mottog gruppen från ett medium meddelanden att dela med mänskligheten via sina bilder.