Bläddra

Hitler – En studie i tyranni

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Hitler – En studie i tyranni

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Hitler var det tyska nazistpartiets ledare och Tysklands diktator 1933-1945. Genom sin politik utlöste han andra världskriget, som lade Tyskland i ruiner. Hans antisemitism ledde till att sex miljoner judar mördades. Hitler föddes 1889 och begick självmord den 30 april 1945, en vecka före krigsslutet.

I förordet till sin epokgörande biografi om Adolf Hitler (på svenska för första gången i tre band på 1960- och 70-talen) skriver Alan Bullock:
"När jag påbörjade boken var det framför allt två saker jag sökte svaren på. Det första, som framkom under Nürnbergrättegångarna, var att utröna vilken roll Hitler spelade i Tredje rikets historia och huruvida Göring och de andra anklagade överdrev när de påstod att det under nazistregimen varit en enda mans vilja som fällt utslaget. Denna fråga ledde fram till en annan och viktigare: Om den bild av Hitler som gavs under Nürnbergrättegångarna var väsentligen riktig, vilka var då de egenskaper hos Hitler som gjort det möjligt för honom att först tillskansa sig en sådan makt och sedan behålla den? Jag beslöt mig för att, så långt det var möjligt, rekonstruera hans liv från hans födelse 1889 till hans död 1945, i förhoppning att detta skulle ge mig nyckeln till en av de märkligaste och mest otroliga karriärerna i den moderna historien.