Bläddra

Hospitalet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Övergrepp mot barn Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Hospitalet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Övergrepp mot barn Personliga berättelser Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
Köp här

Fångad, drogad och utnyttjad  

Bara tolv år gammal skrevs Barbara OHare in på mentalsjukhuset Aston Hall år 1971. Men istället för räddningen undan hennes svåra hemsituation var det början på ett nytt helvete.

Barbara utsattes för ofattbara fysiska och mentala övergrepp och ofrivilliga medicinska experiment. Sjukhusets föreståndare och chefsläkare
dr Kenneth Milner utnyttjade Barbara och många andra barn sexuellt och utsatte dem för regelrätt tortyr som kom att påverka dem resten av deras liv.                          

Barbara OHare berättar här modigt om det öde hon delar med otaliga andra patienter på Aston Hall och hur hon som vuxen hittade en väg ut ur traumat.                             

Detta är den sanna historien om ett ofattbart övergrepp bakom stängda dörrar inom en institution som skulle hjälpa och skydda barn i behov av vård.  

BARBARA OHARE har nu fyllt 60 år och bor i Liverpool. Som vuxen har hon kämpat för att bearbeta sina erfarenheter från de åtta månaderna hon var inskriven på Aston Hall som tolvåring. I sitt sökande efter svar har hon fått över hundra andra offer att träda fram och tillsammans med henne kräva erkännanden och kompensation av staten.