Bläddra

Hur låter åskan : förstudium till en vetenskapsteori

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Hur låter åskan : förstudium till en vetenskapsteori

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Hur låter åskan är en mångfasetterad bok om alternativa och mer sammansatta sätt att förstå världen och om att riva befästa distinktioner av olika slag: mellan vetenskap och konst, mellan teoretisk och tillämpad forskning, mellan att förstå och att förklara. Man kan läsa den med vetenskapsteoretiska utgångspunkter eller bara för den rikt varierande exempelsamlingens skull: en åskmaskin på Drottningholmsteatern, barns teckningar av regn, metaforer, synestetikers upplevelsevärldar. Det är en bok fylld av stora frågor som stimulerar, överraskar och aldrig riktigt lämnar läsaren i fred.
Johan Asplund är socialpsykolog och kultursociologi och har länge varit verksam som professor i Köpenhamn och Lund.

?Johan Asplund är den mest särpräglade sociologen i Sverige och säkert också den bäste stilisten.? (Sven-Eric Liedman i SDS)