Bläddra

I Carl von Linnés fotspår: Svenska Linnésällskapet 100 år

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Institutioner och lärda sällskap Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

I Carl von Linnés fotspår: Svenska Linnésällskapet 100 år

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Institutioner och lärda sällskap Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Svenska Linnésällskapet tillkom 1917 på initiativ av hovtandläkaren Elof Förberg. Målet med sällskapet var att sprida kunskap om och stimulera intresset för Sveriges främste vetenskapsman genom tiderna, Carl von ¬Linné. En av sällskapets första åtgärder blev att köpa in föremål som tillhört familjen Linné. Dessutom restaurerade man ¬Linnéträdgården i Uppsala och kunde 1937 öppna Linnés gamla tjänstebostad som Linnémuseum. Det drivs alltjämt av Svenska Linnésällskapet.

I denna historik skildras sällskapets verksamhet under de gångna etthundra åren. Här behandlas arbetet med att återställa Linnéträdgården, Linnémuseets tillkomst, årsskriften och dess redaktörer, sällskapets ordförande, genomförda resor och exkursioner samt utgivningen av olika publikationer.

Erik Hamberg är född i Uppsala 1951 och blev fil. dr i idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1986. Han har huvudsakligen ägnat sig åt studier av 1700-talets bok- och vetenskapshistoria.