Bläddra

I Det röda Wien

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sanna berättelser Sanna berättelser: krig Sociala grupper
Köp här

I Det röda Wien

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sanna berättelser Sanna berättelser: krig Sociala grupper
Köp här
Historien om Det röda Wien och inte minst om bostadsbyggandet kan jag ganska väl. Ändå slukar jag Lilian O. Montmars bok. Här finns människorna bakom den politiska historien. Både de alldagliga historierna och de dramatiska, präglade av tidens drama. Vi lär känna dem in på skinnet och tas med till tiden. Lilian O. Montmar har än en gång skrivit en bok som genom hennes humanistiska blick och välskrivna prosa levandegör en av nittonhundratalets mest intressanta, och skrämmande politiska perioder. Men det var också en tid som pekar på politikens möjligheter. Gunnar Bolin, Sveriges Radios kulturredaktion En skakande dokumentärroman om Wiens dramatiska historia under mellan och efterkrigstid, sprungen direkt ur folkdjupet. Människors armod, folkhemmets uppbyggnad, attacken på justitiepalatset, nazismens framväxt och tiden därefter. Lilian Montmar kan sitt Wien. Hon låter oss möta ”vanligt" folk, konstnärer, filantroper, forskare och wallraffande journalister. Inte minst hennes judiske fiollärare, en gång medlem av Wiener Philharmonikerna. Han lyckades återvända från Auschwitz, men återsåg aldrig sin Stradivarius. En angelägen bok om dåtid, lika angelägen i nutid! Inger Gustafson-Seife, Konst och kulturskribent, författare Lilian O. Montmar har en underbar förmåga att belysa stora historiska skeenden ur den enskilda lilla människans, ofta kvinnans, perspektiv. Claudia Barrett, Kulturansvarig, Österrikes Ambassad Stockholm