Bläddra

Idrottsglädje Prestation Utveckling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Idrottsglädje Prestation Utveckling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Till dig som idrottare

Vill du få ett KBT-perspektiv på tankar, känslor och beteende inom idrotten?
Vill du kunna analysera dina egna idrottsbeteenden och förstå hur de hänger ihop med bland annat självförtroende och nervositet?

Till dig som tränare
Vill du som tränare lära dig mer om hur du kan optimera inlärningen hos dina adepter?
Vill du lära dig ett verktyg som ökar sannolikheten att du förstår och påverkar dina idrottares beteenden mer än du gör idag?
Vill du lära dig mer om hur du kan hjälpa idrottare som hamnat i formsvackor eller upplever annan problematik?

Till dig som idrottsförälder
Vill du lära dig mer om varför det är viktigare att fokusera på prestation än resultat?
Vill du veta hur barn och ungdomar behåller ett lustfyllt idrottande långt upp i åldrarna?
Vill du veta hur du hjälper dina barn att bäst utvecklas i idrotten?
Då är detta boken för dig. Här beskriver vi ur ett inlärningspsykologisk perspektiv svaren på ovanstående frågor och mycket mer.