Bläddra

Inte bara det uppenbara

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Inte bara det uppenbara

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Sten-Åke Hansson – organisationskonsult och ledarskapsutvecklare, med lång och gedigen erfarenhet av att utbilda, samträna och understödja chefer, ledningsgrupper ochoperativa arbetsenheter, under deras komplexa och föränderliga projekt på nationell ochinternationell nivå.

Han har forskat på ledarskap i svåra situationer och har magisterexamen i sina specialområden. Under flera år arbetade han som chef och ledare inom olika organisationer och där fick möjlighet att leda projekt och uppdrag under krävande och extra ordinäraförhållanden.

I den här boken delar han med sig av sina kunskaper, metoder och erfarenheter av att leda och utveckla komplexa, svårbedömda och föränderliga projekt.

Om man tänker som vanligt så gör man som vanligt och då blir det som vanligt – men inte bättre!

Den här boken skall hjälpa dig som chef och ledare att inte tänka och göra som vanligt, då det inte längre är som vanligt.

Därigenom kommer du att bli bättre på att leda extra ordinära projekt och människor i extra ordinära situationer, där inget längre är som vanligt.