Bläddra

Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa – Introduktion för personal i verksamheter enligt LSS

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa – Introduktion för personal i verksamheter enligt LSS

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Psykiatrisk omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
"Alla hälsofrämjande åtgärder är bra för både den psykiska och fysiska hälsan” – Lena Nylander Arbetar du med stöd och service till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, eller är du anhörig? Personer med intellektuell funktionsnedsättning drabbas ibland av psykisk sjukdom, eller får psykiska symtom som behöver undersökas närmare. Denna bok ger en introduktion till vilka symtom som är viktiga att uppmärksamma, hur en psykiatrisk undersökning går till samt något om bemötande och stöd vid olika psykiska sjukdomar. Lena Nylander är läkare och specialist i allmän psykiatri. I många år har hon arbetat med patienter med intellektuell funktionsnedsättning.