Bläddra

Jacob Berzelius och Östergötland – Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och “Syster Greta”

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här

Jacob Berzelius och Östergötland – Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och “Syster Greta”

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Dagböcker och brev Kemi Matematik och naturvetenskap
Köp här
Jacob Berzelius (1779-1848) vetenskapliga insatser inom kemin är väl beskrivna, men genom att studera hans nära relationer med släkt och vänner kan vi lära känna människan bakom de vetenskapliga framgångarna. Berzelius glömde aldrig bort födelsebygden Östergötland. I boken Jacob Berzelius och Östergötland - Brevväxlingen mellan Jacob Berzelius och "Syster Greta" beskrivs hans uppväxt och den omfattande korrespondensen med styvsystern Margareta (Greta) Ekmarck ger oss inte bara dagliga händelser utan ger också ett kulturhistoriskt perspektiv på livet på landet i Sverige under 1800-talets första hälft. Breven till släkten förstärker bilden av den färgstarke mannen, som socialt formades under de tidiga ungdomsåren. Släkt och vänner var överens om Berzelius höga lärdom och det flärdfria sätt han hade i umgänget med personer ur alla samhällsklasser. Det var i ordens rätta bemärkelse en man med både hjärta och hjärna. Materialet omfattar cirka 200 brev och med en inledande beskrivning om Berzelius barn- och ungdomstid har det blivit en inbunden bok på 445 sidor med 75 bilder. På grund av Berzelius vackra sätt att hantera språket så får han föra pennan. Ett personregister på över 500 namn och mer än 250 noter och litteraturreferenser ger värdefull information för den oinvigde läsaren.