Bläddra

Klimat och moral : kalla tankar i hettans tid

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier
Köp här

Klimat och moral : kalla tankar i hettans tid

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociala prognoser och framtidsstudier
Köp här

Hur ska vi leva för att minska klimatkrisens effekter och undvika total klimatkollaps och det som forskarna kallar hot-house-earth ? Bör vi, till exempel, sträva efter en större eller mindre befolkning? Och hur mycket naturresur­ser bör vi spara åt personer som kommer att leva långt efter vår livstid?

Debatten har svämmat över av identitetsmarkörer som eko , grönt , hållbart , men hur tänker en vetenskapligt skolad etiker om hur vi ska leva när allt står på spel? Vad i klimatdebatten är bara yta, vad är på riktigt? Hur ska vi hantera samtidens alla krav på ansvarsfulla beteenden?

Tillsammans med författaren Magnus Linton resone­rar några framstående framtidsforskare kring frågor som hittills förbigåtts i debatten. Boken är utformad som en samling personligt hållna essäer där författarna vänder sig till en bred allmänhet.

I boken medverkar bland andra Karim Jebari, filosof och AI-fors­kare; Jenny Andersson, ekonom- och idéhistoriker; John Broome, filosofiprofessor i Oxford och världsledande klimatetiker; Kirsti Jylhä, psykologiforskare och förne­kelseteoretiker; Gustaf Arrhenius, moralfilosof och VD för Institutet för framtidsstudier; Emilie Prattico, filosof och näringslivsforskare.