Bläddra

Kompisar förklarar Barnkonventionen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Kompisar förklarar Barnkonventionen

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Serien handlar om kompisarna Kanin och Igelkott och består av flera olika produkter:

Kompisböcker

Kompisböcker är en serie med tio små berättelser om Kanin och Igelkotts vardag. Med uttrycksfulla illustrationer och enkla texter presenteras tio olika teman. Exempelvis: Dela med dig, Prata om det och Säg stopp. De tio kompisböckerna säljs samlade i en box.

Kompisböcker för de yngsta

Böckerna utgår från samma berättelser och illustrationer som i de tio små kompisböckerna, men texten är bearbetad och anpassad för barn i åldrarna 1-3 år. På omslagets baksida finns förslag på samtalsfrågor. Kompisböcker för de yngsta har gjorts i ett större format och säljs samlade i en box.

Kompisar - handledning och inspiration

Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med kompisböckerna med syfte att stärka empatin och det sociala samspelet hos barnen. Du får en mängd aktivitetsförslag för varje bok samt även kopieringsunderlag. Handledningen är kopplad till de tio Kompis-böckerna och fungerar både till den gula och den gröna boxen.

Avdelare med linje
En pekbok om kompisar

Hur är det att vara kompisar? I En pekbok om kompisar får vi ta del av Kanin och Igelkotts erfarenheter och känslor. En slitstark bok för de alla yngsta barnen att titta i, prata om och fundera kring.

"En pekbok om kompisar är en slitstark kartongbok med situationer som de yngsta barnen kan känna igen sig i. Författaren Linda Palms text är kortfattad och väl avvägd. Illustrationerna i akvarell av Lisa Sollenberg kompletterar väl."
Madeleine Jehpsson, BTJ-häftet 17 2021

En pekbok om känslor

Det finns många olika känslor. Hur syns och känns de? I En pekbok om känslor får följa med Igelkott och Kanin igenom känslorna.

"Boken är en utmärkt utgångspunkt för samtal om känslor inom det lilla barnets begreppsvärld. Hur känns det att vara ledsen eller arg och hur kan man stötta sin kompis med tröst eller uppmuntran? [...] Linda Palms böcker fyller en viktig funktion både på förskolan och i hemmet."
Sarah Utas, BTJ-häftet nr 19, 2022

Avdelare med linje
Kompisaffischer

Kompisaffischerna består av ett set med 10 affischer i A3- format. Varje affisch innehåller färgglada illustrationer av de två kompisarna med samma teman som Kompisböckerna.

Avdelare med linje Kompisar förklarar barnkonventionen

I den här boken får läsaren veta vad barnkonventionen är och vilka rättigheter alla barn har. I Kompisar förklarar Barnkonventionen presenteras barnkonventionens artiklar av Kanin, Igelkott och de andra kompisarna genom situationer som barnen kan relatera till.

Kompisböcker baserade på barnkonventionen

Kompisböcker baserade på barnkonventionen är tänkt att användas i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. Materialet består av tio böcker som handlar om utvalda artiklar ur barnkonventionen. I berättelserna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Exempel på titlar: Säga sitt, Känna trygghet, Lika värde och Få vård. Böckerna är i a4 format och säljs samlade i en mapp.

Kompisböcker baserade på barnkonventionen - handledning och inspiration

Handledningen ger dig som pedagog stöd i hur du kan arbeta med kompisböckerna baserade på barnkonventionen med syfte att stärka arbetet med barnens rättigheter. Du får en mängd aktivitetsförslag för varje bok samt även kopieringsunderlag i form av arbetsblad och bildmaterial.

En pekbok om barnkonventionen

Även de allra yngsta barnen har rätt att få veta vilka rättigheter de har. Den här pekboken tar fasta på det och lyfter barnens rättigheter genom situationer som de känner igen och kan relatera till.

Avdelare med linje
En ny kompis

I denna vändbara bok får vi genom de två berättelserna veta hur det gick till när Igelkott och Kanin träffades för första gången. Vi får genom Kanins perspektiv veta hur det kan kännas att komma ny. I berättelsen om Igelkott får vi vara med om hur det kan kännas att ta emot en ny kompis I boken finns även förslag på diskussionsfrågor och tips på vidare aktiviteter.

Avdelare med linje
En pekbok om förskolan

Hur är det i förskolan och vad gör man där? I En pekbok om förskolan får vi ta del Kanin och Igelkotts upplevelser.

Sagt om boken:

"En pekbok om förskolan är en klassisk pekbok i litet format och greppvänlig kartong som uppmuntrar till prat om förskolans verksamhet, och den kan vara en bra hjälp för att förbereda det lilla barnet på vad förskolan kommer att innebära."
Camilla Appelgren, BTJ-häftet nr 19, 2022

Avdelare med linje
Handdockor

Kanin och Igelkott är två mjuka handdockor och säljs i ett set. Med hjälp av dem blir kompissamtalen lättare att föra.

Kompistatueringar (gnuggisar)

Kompistatueringar består av en karta med 20 temporära tatueringar (gnuggisar). Tatueringarna är säkra, giftfria och icke allergiframkallande. Temporära tatueringar klassificeras som kosmetika och uppfyller, eller överstiger alla europeiska krav och säkerhetsstandarder för kosmetiska produkter.

Flanosaga: Dela med dig

Kompisboken Dela med dig finns att köpa som flanosaga med tecken som stöd hos Flanodesign.

Följ gärna kompisarna på Facebook och Instagram.