Bläddra

Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2020

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2020

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Historia Historia och arkeologi Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Årsboken innehåller bl.a. följande texter: Niklas Foxeus: Anti-muslimska diskurser och etablerandet av en ”mur” runt nationen i Myanmar (Burma) Gunn Johansson & Eva Rystedt: Kvinnorna i Vitterhetsakademien. En rekognosering Lena Liepe: Nationalmuseer och nationalism under 1800-talets andra hälft: Stockholm och Köpenhamn Lena Rydholm: Den sångbara lyriken under Songdynastin. Li Qingzhao lade grunden för en kvinnlig litterär tradition inom ci-poesin Marianne Gullberg: Myter och sanningar om vuxen språkinlärning Mats Malm: Att frammana konstnären ur arkiven. Exemplet Ivar Arosenius Kaj Århem: En fallstudie i våldets arkeologi. Rituell blodsjakt i de Annamitiska bergen Jonas Tallberg: Politik bortom nationalstaten – effektiv, demokratisk, legitim?