Bläddra

Landet söder om Vänern, D. 1

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Landet söder om Vänern, D. 1

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Makt och samhällsutveckling i Västergötland och övriga Götland speglad genom geologin, arkeologin, myten och religionen.
Författaren Bengt Råsled har funnit ett starkt intresse för Götlands forntidshistoria genom att söka sannolika, logiska och trovärdiga skeenden under landskapets forntida perioder. Bristen på källmaterial har medfört att studien som består av denna del, Landet söder om Vänern tillsammans med del 2, Landet Vädermark Beowulfs Swiorice, är att betrakta som arkeologisk och tidighistorisk forskning.